Lymfødem


Synnøve Keyn Pavic fysioterapeut & exam. lymfødemterapeut

DANSK LYMFØDEM KLINIK

                                                                                                                                                                                                     

Hvad er lymfødem?

Lymfødem er en kronisk lidelse, hvor et svagt eller ødelagt lymfesystems evne til at transportere lymfevæske rundt i kroppen er nedsat. Lymfødem viser sig som vedvarende hævelser, især i arme og ben, som følge af reduceret transportkapacitet i det lymfatiske system. Lymfødem kan skyldes en medfødt defekt i systemet, eller opstå som følge af udefra kommende påvirkninger så som operationer eller kraftige slag. Dermed inddeles lymfødem i to hovedgrupper: primært lymfødem og sekundært lymfødem.


Typiske symptomer på opstået lymfødem er hævelse. Oftest forekommer dette i arme og ben, men kan godt forekomme over hele kroppen. Lymfødem opstår over en længere periode, og lidelsens udvikling kan inddeles i 4 faser:


  • Stadie 0 (latent stadie): Lymfødemet er ikke synligt, da lymfesystemet selv tilpasser sig vekslende tilstande.
  • Stadie 1 (reversibelt stadie): Lymfesystemet er overbelastet og der ses blødt ødem (hævelse). Afmærkninger i ødemet kan ses ved tryk. Hævelsen kan nedsættes hvis det udsatte område løftes op.
  • Stadie 2 (irreversibelt stadie): Ødemet er vedblivende, er blevet hårdt og med en tiltagende dannelse af bindevæv. Ødemet eftergives ikke ved tryk og reduceres ikke hvis det løftes op.
  • Stadie 3 (elephantiatis): Hævelsen er ekstrem og meget hård. Der kan opstå store folder. Hudinfektioner såsom erysipilas/rosen ses hyppigt, og der kan udvikles dybe sår der ikke vil hele.


På Dansk Lymfødem Klinik behandler vi patienter inden for alle stadier.Primært lymfødem

Primær lymfødem skyldes oftest congenitale (medfødte) defekter i lymfekarsystemet. Sygdommen kan udvikles gennem livet, og opstår enten præcox (opstået i alderen 1-35 år) eller tarda (opstået i 40-års alderen eller senere).

Sekundært lymfødem

Sekundær lymfødem er oftest opstået som følge af kirurgisk indgreb, evt. kombineret med stråleterapi i forbindelse med kræftbehandling, som har medført obstruktion eller beskadigelse af det lymfatiske system.

               Dansk Lymfødem Klinik   •   Skodsborg Strandvej 129 stuen  •  2942 Skodsborg   •   Telefon: 45 80 55 20   •   info@dansklymfodemklinik.dk